T10

เครื่องม้วนสติกเกอร์ขนาด 4 นิ้ว ราคาประหยัด

เครื่องม้วนสติกเกอร์ขนาด 4 นิ้วรุ่น T10 ราคาประหยัด ใช้ติดตั้งด้านข้างเครื่องพิมพ์ด้านใดก็ได้ สามารถกรอเป็นม้วนในหรือม้วนนอกตามความต้องการ

เครื่องม้วนสติกเกอร์ขนาด 4 นิ้วรุ่น T10 ราคาประหยัด ใช้ติดตั้งด้านข้างเครื่องพิมพ์ด้านใดก็ได้ สามารถกรอเป็นม้วนในหรือม้วนนอกตามความต้องการ

สำหรับเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะ Godex ทุกรุ่น
กรอเป็นม้วนในหรือม้วนนอกได้
รูปลักษณ์ทันสมัย ออกแบบให้แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ในระยะยาว
ไฟสถานะสี LED แสดงการทำงาน
ขนาดแกนม้วน: 1 นิ้ว (25.2 mm – 25.6 mm), 1.5 นิ้ว (40 mm – 40.6 mm) และ 3 นิ้ว (76 mm – 76.6 mm); เลือกแบบใช้แกนหรือไม่ใช้แกนก็ได้

 

ความกว้างกระดาษ สูงสุด 4.72 นิ้ว (120 mm)
ความเร็วการกรอ โหมดอัตโนมัติ:12 นิ้ว/วินาที สูงสุด
โหมดคงที่: ไม่มีแกน 5.4 นิ้ว/วินาที, มีแกน 1 นิ้ว 6.3 นิ้ว/วินาที
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วน สูงสุด 8 นิ้ว O.D.  (203.2 mm)
เส้นผ่าศูนย์กลางแกน ไ่ม่มีแกน
แกน 1 นิ้ว (25.2 - 25.6 mm)
แกน 1.5x2 นิ้ว (37.4 - 38 & 40 - 40.6 mm)
แกน 3 นิ้ว (76 - 76.6 mm)
น้ำหนัก 5 กิโลกรัม (11 lbs)
การกรอ ม้วนใน / ม้วนนอก
มอเตอร์ Hybrid Motor
กระแสไฟ 100 - 240VAC 24W, 24V Adapter
สภาวะการใช้งาน อุณหภูมิการจัดเก็บ : -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) 
อุณหภูมิขณะใช้งาน : 41°F to 104°F (5°C to 40°C)
ความชื้นสัมพัทธ์ 10 - 85% (non-condensing RH)
รับรองมาตรฐาน CE, FCC Class A
ขนาดสินค้า ยาว : 13.7 นิ้ว (349 mm)
สูง : 11.9 นิ้ว (303 mm)
กว้าง : 7.1 นิ้ว (180 mm)
น้ำหนัก 11 lbs (5 กิโลกรัม),  ไม่รวมน้ำหนักสติกเกอร์และริบบอน
หมายเหตุ * ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ชื่อบริษัท และ/หรือ ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องหมายการค้า และ/หรือ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง