บริการอะไหล่

นอกจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดจากบริษัท นิปโป เทค (ไทยแลนด์) จำกัด จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้ว ในส่วนของภาคธุรกิจจำหน่ายสินค้าเสริมความงามก็สามารถนำเทคโนโลยีการพิมพ์บาร์โค้ดมาใช้ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการกับลูกค้าได้เช่นกัน แม้ว่าจะมีพื้นที่การใช้งานที่จำกัด หรือ ไม่สะดวกในการสั่งงานจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เพราะผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด Godex รุ่น G330 จะตอบโจทย์เรื่องการทำงานต่าง ๆ เหล่านี้ให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นในรูปแบบระบบเชื่อมต่อผ่าน Network ที่ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์ผ่านแอพพลิเคชั่นของสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย