ดาวน์โหลด Driver สำหรับเครื่องพิมพ์ GoDEX รุ่นต่างๆได้ที่ดังนี้

http://www.godexintl.com/global/download/downloads/list/Drivers