การใช้งาน โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด GoDEX Golabel

การตั้งค่า หน้ากระดาษ เค้าโครง และประเภทสื่อ โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด GODEX Golabel
https://www.youtube.com/watch?v=fY1Vc7Egaao

การสร้างบาร์โค๊ดแบบต่างๆ
https://www.youtube.com/watch?v=TtlccWP-0kI

การใส่สูตรรันนิ่งนัมเบอร์
https://www.youtube.com/watch?v=Dasy5rPeCnE

การดึง database หรือ ฐานข้อมูลจาก Excel
https://www.youtube.com/watch?v=1hLXVIhjzcU