การลง โปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด GoDEX Golabel

ลิ้งค์ดาวน์โหลดโปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด GoDEX Golabel 

http://www.godexintl.com/en/product/type/model/GoLabel

การติดตั้งโปรแกรมออกแบบบาร์โค้ด GODEX Golabel 
https://www.youtube.com/watch?v=RBdI_1I3BNU